Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Şubat 2024213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde, bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmişti.

165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile de 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik bazı hususlara ilişkin, örnek hesaplamalara da yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu sirküler bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.