Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 511 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2019Özet: 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Uygulama Tebliği'nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de elektronik tebligat uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Açıklamalar

Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenleme ve değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilememektedir. ​ Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Vergi Usul Kanunu'nun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin 456 Sıra No'lu VUK Tebliği'nin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31.12.2019 tarihine kadar örnekleri Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Uygulama Tebliği'nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)

​Saygılarımızla,