Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"): Değerlemesi Zor Olan Gayri Maddi Varlıklar Hakkında Tartışma Taslağı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2017Özet: OECD,  24 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'nde değerlemesi zor olan gayri maddi varlıklar ("hard-to-value-intangibles") olarak tanımlanan varlıklara ilişkin düzenlemelerin uygulanması kapsamında tartışma taslağı yayımlamıştır.

Halka açık yorumlar 30 Haziran 2017 tarihine kadar bu linkte devam edecektir.

Açıklamalar

OECD Tarafından bugün yayımlanan açıklamada görüldüğü üzere, BEPS Eylem 8-10 (Transfer fiyatlandırması çıktılarının yaratılan değer ile paralel olması) ile ilgili nihai rapor, değerlemesi zor olan gayri maddi varlıkların fiyatlandırılması yaklaşımına ilişkin düzenlemelerin Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ne uygun olarak gelişimini zorunlu kılmaktadır. Bugün yayımlanan Taslak Tebliğ, bir yaklaşım (bir dizi ilke) ve bu yaklaşımın uygulanmasına ilişkin örnekler içermekte olup, değerlemesi zor olan gayri maddi varlıklar yaklaşımı ile karşılıklı anlaşma ilkesi arasındaki etkileşimi makul bir uzlaşma çerçevesinde ele almaktadır.

Saygılarımızla,