Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD): Çok Uluslu İşletmeler için Transfer Fiyatlandırması Rehberi'nde Yeni Güncellemeler

Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2017Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Çok Uluslu İşletmeler ve vergi idareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'nin 2017 baskısının yayımlandığını duyurmuştur.

Açıklamalar

İlgili OECD raporunda aktarıldığı üzere, transfer fiyatlandırması rehberi, sınır ötesi işlemlerde "emsaline uygunluk ilkesi"'nin uygulanması hakkında şirketlere yol göstermektedir. Transfer fiyatlandırması rehberinin 2017 baskısı, esas olarak OECD / G20 matrah aşındırma ve kar aktarımı (BEPS) projesindeki değişikliklerin konsolidasyonunu yansıtmakta ve 2010 baskısındaki değişiklikleri aşağıdaki revizyonlar ile birlikte tek bir yayında birleştirmektedir:

  • 2015 yılında BEPS ile tanıtılan aksiyon 8-10 (transfer fiyatlandırması çıktılarının yaratılan değer ile paralel olması), aksiyon 13 (transfer fiyatlandırması raporlaması ve ülke bazlı raporlama). Bu değişiklikler Mayıs 2016'da rehbere entegre edilmiştir.

  • 2015 yılında tanıtılan BEPS aksiyon 8-10 ve 13'te bulunan şirket yapılandırmaları rehberini uyumlu hale getirmek için 4. bölümde revizyonlar yapılmıştır.

  • Güvenli limanlar hakkında rehber revize edilmiştir.

  • Rehberin, yeni baskıdaki değişikliklerle uyumlu olması için düzenlemeler yapılmıştır.

Ek olarak, güncellenmiş transfer fiyatlandırması rehberi, OECD konseyinin ilişkili şirketler arasındaki transfer fiyatının belirlenmesi hazırlanan revize edilmiş önerileri içermektedir. Revize edilmiş öneriler,  BEPS ve BEPS üzerine "kapsayıcı çerçevenin" oluşturulmasının uygunluğu yansıtmaktadır.

Ek- Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2017 Baskısı

Saygılarımızla,