Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2023Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle ihdas edilen ek motorlu taşıtlar vergisine İlişkin Genel Tebliğ taslağı hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ taslağına ve ekine bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.