E-TUYS’ta yapılacak işlemlerin ücretlendirilmesine ilişkin duyuru

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2022Özet: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesabına Yatırılacak Tutarlar Hakkındaki Duyuru aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

·         01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak YTB Başvuru ve Revize İşlemlerinin ücretlendirileceği

·         Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemlerinin sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirileceği,

·         Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerin “https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external” bağlantı adresinden yapılacağı, ödeme yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgelerinin yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına ekleneceği,

·         Listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV’nin dahil olduğu, 

·         Listedeki hizmetlere ilişkin ücretlerin peşin alınacağı ve iade edilmeyeceği, 

·         Hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmeyeceği, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamayacağı, 

·         Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücret olarak alınacağı,

·         Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek sürenin 30 gün olarak belirlendiği açıklanmıştır.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 MALİ YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

HİZMET ADI

ÖLÇÜ BİRİMİ

2022 BİRİM FİYAT-TL (KDV DAHİL)

AÇIKLAMA

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 milyon TL'ye kadar)

Adet

2.000,00

2012/3305  sayılı  karar  uyarınca  yatırım   destek  unsurlarından
yararlanabilmelerini  teminen  yatırımcılara  yatırım  teşvik  belgesi düzenlenmesi.

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 - 25  milyon TL arası)

Adet

5.000,00

2012/3305  sayılı  karar  uyarınca  yatırım   destek  unsurlarından
yararlanabilmelerini  teminen  yatırımcılara  yatırım  teşvik  belgesi düzenlenmesi.

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 25 milyon TL üzeri olanlar)

Adet

10.000,00

2012/3305  sayılı  karar  uyarınca  yatırım   destek  unsurlarından
yararlanabilmelerini  teminen  yatırımcılara  yatırım  teşvik  belgesi düzenlenmesi.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi İşlemleri

Adet

500,00

Düzenlenen yatırım teşvik belgesinin üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişikliklerini, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri güncellemelerini ve belge zayi başvurularını içeren revize başvuruları. (Her bir revize kalemi için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.)