e-Kitap, e-Gazete ve e-Dergide Uygulanan KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 19 Aralık 2018Özet: 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Karar uyarınca, e-kitap, e-gazete ve e-dergide uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır. 19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Karar Sayısı: 287

Ekli " Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Madde-1

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanır.),"

İlgili maddenin düzenleme yapılmadan önceki hali şöyledir:

"8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)"

Düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, e-gazete ve e-dergide uygulanan % 1'lik KDV oranı, 1 Ocak'tan itibaren % 18 olarak uygulanacaktır.

Madde-2

Aynı karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" başlıklı bölümünün 13 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki"

İlgili maddenin düzenleme yapılmadan önceki hali şöyledir:

"14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,"

Düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, e-kitapta uygulanan % 8'lik KDV oranı, 1 Ocak'tan itibaren % 18 olarak uygulanacaktır.

Madde-3

Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-4

Bu karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)

Saygılarımızla,