e-İrsaliye Uygulamasına Geçişle İlgili Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Yayınlanma Tarihi: 11 Nisan 2018Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğuyla ilgili düzenlemeler içeren Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.

Açıklamalar 

e-İrsaliye uygulamasıyla ilgili usul ve esasların yer aldığı 487 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasını öngören Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde duyurularak görüş ve önerilere açılmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı uyarınca, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 01.01.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olmaları ve sevk irsaliyelerini ilgili Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecektir. Belirtilen tarihten sonra da e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçmesi mümkün olacaktır.

Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenlemeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanması öngörülmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Ek:  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:487) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Saygılarımızla.