E-Belge Uygulamasına Dahil Olma Kapsamını Genişleten 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 202222 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No :539 )’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:535) ile e-belge uygulamasına geçiş şartlarında değişiklik yapılmıştır. Tebliğ’de yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir.

Tebliğ’in 1 inci maddesi ile,

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğuna ilişkin limitler ve ayrıca dahil edilen faaliyet alanları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

·         Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde edenler

 

·         Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

            a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

            b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

            c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL

            ve üzeri olan mükellefler,

 

·         Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler,

 

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinin,

e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2021 yılında yukarıda yer alan limitleri sağlayan ve faaliyet alanı zorunlu olarak e-fatura uygulaması kapsamında olanlar 01.07.2022 tarihine kadar, faaliyete yeni başlayanlar ise faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Tebliğ’in 4 üncü maddesi ile,

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı vergi mükellefi olmayanlara 30.000 TL ve vergi mükellefi olanlara 5.000 TL olan sınır düşürülmüştür

  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı vergi mükellefi olmayanlara 30.000 TL ve vergi mükellefi olanlara 5.000 TL sınırı 5.000 TL ve 2.000 TL olarak değiştirilmiştir. Uygulama 01.03.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

 

Tebliğ’in 5 inci maddesi ile,

Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin mal sevkiyatı sırasında malın yanında sevk irsaliyesi, sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın/e-Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da e-İrsaliye bulunabileceği veya e-İrsaliye yerine format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktıda bulundurulabilecektir.

Tebliğ’in 6 ncı maddesi ile,

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu limitleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

  • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,
  • 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL
  • ve üzeri olan mükelleflerin

takip eden yılın yedinci ayının başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili Tebliğ’e aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

535 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği