Döviz Satışına Uygulanacak BSMV Oranı Binde 1 Olarak Belirlendi​​

Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 2019Özet: 15.05.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca kambiyo alım ve satım muameleleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV)'ye tabi olup, 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bu oran yüzde sıfır olarak uygulanmaktaydı.

15.05.2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  • Kambiyo muamalelerinde satış tutarı üzerinden binde 1

  • Aşağıda sayılan işlemler için satış tutarı üzerinden binde 0
      
    • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirleri ile yaptıkları kambiyo satışları

    • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları

    • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek: 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106)

Saygılarımızla,