Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2020Özet: 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2641 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlüğe girdi.

Açıklamalar

Söz konusu karar ile Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarının ((TİM,TOBB,DEİK vb.) pazara giriş ve pazarlamaya yönelik faaliyetleri desteklenecek.

Dijital faaliyet sektörlerine sağlanacak destekler;

Sanal Ticaret Heyetlerinin Desteklenmesi; Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecek.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi; Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının  iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecek.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği; Bakanlık tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenecek.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla,