Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi Amacıyla 552 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi Amacıyla 552 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

7/10/2023 tarih ve 32332 Sayılı Resmi Gazete’de 552 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen “Dijital Vergi Dairesi” uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ, bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.