“Diğer Sermaye Yedekleri’’ Hesabında İzlenmeyen Sermaye Avansları İndirimden Faydalanamayacak

Yayınlanma Tarihi: 08 Ağustos 2016Özet: 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 1. maddesi ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne  “10.6.3.1.1. Sermaye Avanslarının Durumu’’ başlıklı bölüm ile sermaye arttırımında kullanılacak sermaye avanslarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Açıklamalar:

10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne “10.6.3.1.1. Sermaye Avanslarının Durumu’’ başlıklı madde eklenmiştir.

Bu ilave ile ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi,

b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak,

indirim uygulamasında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla sermaye avanslarının şirketin banka hesabına yatırıldığı dönem içinde “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmemesi ve sermaye arttırımına konu bedilmemesi durumunda nakit sermaye artırımından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)