Devlet Teşvikleri Bülteni (23-27 Ekim 2017)

Yayınlanma Tarihi: 27 Ekim 2017Özet: 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de sağlanan tüm devlet teşvik ve desteklerine yönelik mevzuata ilişkin olarak 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan iki Tebliğ'i dikkatinize sunarız.

Açıklamalar

  • 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

"(…) (e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu, (…)"

  • 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2006/4) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(…) (i) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ'ler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri (…)"

Söz konusu değişiklikler 27 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek 1- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2011/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)

Ek 2-  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin​@kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ile irtibat kurmanızı rica ederiz.