Devlet Hakkının IV. ve V. Grup Madenler için %25 Artırımlı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 202213.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5553 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Maden Kanununun 2 inci maddesi kapsamında yer alan I., II., III grup madenler için daha önce %25 artırımlı  olarak uygulanması kararlaştırılan devlet hakkı oranlarının altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki IV. Grup madenler ile V. Grup madenler için de %25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.