Depremzedelere Prefabrik Yapı ile Konteyner Tesliminde Uygulanan % 1'lik KDV Oran İndiriminin Kapsamı Genişletildi.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2023Depremzedelere Prefabrik Yapı ile Konteyner Tesliminde Uygulanan % 1'lik KDV Oran İndiriminin Kapsamı Genişletildi.

 

​​​​​​​Hatırlanacağı üzere, Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2023 tarihli mükerrer sayısında; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere; 31.12.2023 tarihine kadar afetzedeler ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı % 18'den % 1'e indirilmişti.

 

Bu defa; bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 10 uncu maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda; halen prefabrik yapı ile konteynerlerin, 31.12.2023 tarihine kadar olan teslimlerinde geçerli olan % 1’lik KDV oran uygulaması, olağanüstü hal ilan edilen iller ve afetzedeler ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmaksızın bütün teslimlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

 

Bahse konu karar çerçevesinde; prefabrik yapı ile konteyner tesliminde bulunan ve oran indiriminden dolayı yüklendikleri KDV’yi indirim yoluyla gideremeyen mükellefler, KDV Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca  indirimli oran kapsamında iade hakkı doğuran bu işlemleri için KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

 

Yeni düzenleme 23 /Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir