Depremzedelere Prefabrik Yapı ile Konteyner Tesliminde KDV Oranı % 18'den % 1'e İndirildi.

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2023Depremzedelere Prefabrik Yapı ile Konteyner Tesliminde KDV Oranı % 18'den % 1'e İndirildi.

 

​​​​​​​Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2023 tarihli nüshasında (mükerrer sayı); Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

 

Mezkûr Karar uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kullanılmak üzere; 31.12.2023 tarihine kadar afetzedeler ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara tesliminde KDV oranı % 18'den % 1'e indirildi.

 

Bahse konu karar kapsamında; prefabrik yapı ile konteyner tesliminde bulunan mükellefler KDV Kanunun 29 uncu maddesinde uyarınca indirimli oran kapsamında iade hakkı doğuran bu işlemler için KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

 

KDV Oran indirimine ilişkin düzenleme 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.