Depremler kapsamında 31/7/2023'e kadarki ödemelerde vergi borcu yoktur yazısı aramayacaklarına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2023Kamu kurum ve kuruluşlarının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler kapsamında ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde vergi borcu yoktur yazısını aramayacaklarına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:15) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Özet: Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı, deprem kapsamında olsun, olmasın söz konusu kamu kurumları tarafından ülke genelinde yapılan tüm ödemeler için vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmayacaktır.

 

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği’nin “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünde, kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

 

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeler ile

 

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından, yapılacak 5.000 TL’nin üzerindeki ödemelerde, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmektedir.

 

17 Şubat 2023 Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile yukarıdaki düzenlemeye; “Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.” cümlesi eklenmiştir.

 

Tebliğ yayımı 17/02/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,