Deprem Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2023Deprem Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

 

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.07.2023 tarihi itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 30.11.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu sebeple,

 

-          06.02.2023-30.11.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dâhil) 15.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

 

-          06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül ve Ekim aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ertelenecektir.

 

-          Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 01.02.2023-29.12.2023 olanların kontrol muayene tarihleri 29.12.2023 olarak belirlenmiştir.

 

-          Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30.11.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine (bu tarih dâhil) ertelenecektir.

 

-          Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06.02.2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve belirtilen iller dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

 

İlgili duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.