Değerli Kağıtların 2017 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 2016Özet: 21 Aralık 2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Seri No'lu Genel Tebliğ ile  210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli değerli kağıtlar tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile  210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli değerli kağıtlar tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda, 01.01.2017 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevi yapan memurlar ile bankalar tarafından uygulanacaktır.​

Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)
1 - Noter kağıtları: 
           a) Noter kağıdı                                                                                                    9,50
           b)Beyanname                                                                                                  9,50
           c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                               ​         19,00
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3 -Pasaportlar                                                                                                           94,00
4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                              63,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                ​              16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı32,00
7 - Aile cüzdanları86,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri                                                              117,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             117,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi117,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                88,00
13 - İş makinesi tescil belgesi85,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)5,60
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)8,50
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)63,00
17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)63,00​​


Bu Tebliğ ile; değerli kağıtlar hakkındaki 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla,