COVID-19’un Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2020Özet: “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

15.03.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknoparklar ve Ar-Ge, Tasarım Merkezlerinde çalışan personel evden çalışabileceği duyurulmuştu. Yapılan basın açıklamasına göre “geçici” süre ile ilgili personelin evden çalışmalarının önü açılmıştı. TGB’de faaliyet gösteren ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunan şirketler evden çalışmasını uygun buldukları personel sayısını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek şartı ile istisna ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanabilecekleri duyurulmuştu.

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile söz konusu durum yasal zemine oturtulmuş olup, ilgili Kanun maddesinde yapılan aşağıdaki değişiklik ile Ar-Ge ve Tasarım personelinin evden çalışma sürelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilmesi kaydıyla 5746 ve 4691 sayılı Kanun ile sağlanan istisna, destek ve teşviklere konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

“28.02.2008 Tarihli ve 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge Sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanınca izin verilebilir. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.”

Ek- 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,