COVID-19 Salgını Nedeniyle TEYDEB Projelerine 3 Ay Ek Süre

Yayınlanma Tarihi: 11 Haziran 2020TÜBİTAK tarafından yapılan duyuruda, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen tüm destek programları için mücbir sebep nedeniyle, en fazla üç (3) aya kadar ek süre verilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır. Ek süre talebi, aşağıda yer alan şartlar kapsamında değerlendirilecektir.

Açıklamalar

1. Proje başlama tarihi 30 Haziran 2020 ve öncesi olması ve proje bitiş tarihinin ise 1 Mart 2020 ve sonrası olması gerekmektedir.

2. Proje süresi 36 ay ve altında olan projelere ek süre verilecektir.

3. Ek süre re’sen verilmeyecek olup, ek sürenin kurum/kuruluş tarafından yazılı olarak TÜBİTAK’tan talep edilmesi gerekmektedir. 

4. Birden fazla projesi olan kurum/kuruluşların her proje için ayrı ayrı ek süre talep etmesi gerekmektedir. 

5. Ek süre yazısında üç (3) aydan fazla olmamak şartıyla talep edilen sürenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

6. Daha önce proje kapsamında süre uzatımı alan kurum/kuruluşlar da ek süre talep edebileceklerdir. 

7. Ek süre verilen projelere ayrıca kurum/kuruluşun talep etmesi halinde uygulama esasları hükümlerine göre ayrıca süre uzatımı verilebilecektir. 

8. Ek süre, ilgili destek programının mevzuatında veya çağrı duyurusunda belirtilen toplam proje süresine eklenebilecektir.(Örnek:1507 programında süresi 18 ay olan projeye 3 ay ek süre verilebilecek ve proje süresi 21 ay olabilecektir).

9. Verilen ek süre nedeniyle bütçe artış talepleri kabul edilmeyecektir. 

10.  Uygulama Esaslarına göre sunulması gereken raporlar, ek süre nedeniyle oluşan yeni proje süresine göre uygulama esasları hükümleri çerçevesinde gönderilecektir. 

11.  Çağrılı programlarda da benzer şekilde en fazla 3 aylık ek süre verilebilecektir. 

12.  Ek süre verilen projeler için proje sözleşmesi yenilenmeyecektir.

13.  Mücbir sebep nedeniyle verilen ek süreler teminat karşılığı transfer ödemesinde (ön ödeme) dikkate alınmayacaktır. 

14.  “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında desteklenen projeler için ek süre verilmeyecektir. 

15.  Ek süre, kuruluş adına ıslak imzalı/elektronik imzalı yazı ile talep edilecektir. Talep yazısı PRODİS’te kayıtlı kuruluş yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Yazının ekinde mutlaka güncel imza sirküleri fotokopisi de olacaktır.

Duyuruda, ek süre talebi ile ilgili yazının en geç 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, bu tarihe kadar TÜBİTAK’a evrak girişi yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeği, postada/kargoda yaşanan gecikmelerin dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. 

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-salgini-nedeniyle-teydeb-projelerine-3-ay-ek-sure

Saygılarımızla,