Çok Taraflı Yetkili Mercilere İlişkin Anlaşma (MCAA) İmzalandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 2016Özet: BEPS 13’üncü Aksiyon Planı kapsamındaki Çok Taraflı Yetkili Merciler Anlaşması, ülke bazında raporlamaya ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 31 ülkenin vergi yetkilileri tarafından 27 Ocak’ta imzalandı. 

Açıklamalar

31 ülkenin vergi yetkilileri, 27 Ocak 2016 tarihinde, kurumların vergiden kaçınmalarının önlenmesi için gayretleri ilerletmek amacıyla uluslararası bir anlaşma imzalamıştır.

İmzalanan anlaşma, Çok Taraflı Yetkili Merciler Anlaşması (“MCAA”) olup Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (“BEPS”) projesi altında ülke bazında raporlamanın otomatik olarak karşılıklı paylaşımını sağlamaktadır.

OECD açıklamasında belirtildiği üzere,  MCAA, kapsamında gerçekleştirilen ilk imza töreni olma özelliğini taşımaktadır.

MCAA’nın amacı, vergi idarelerinin, çok uluslu işletmelerin faaliyetlerini nasıl yapılandırdıklarını, bu bilgilerin gizliliğini koruyarak anlamaları için BEPS’in 13'üncü Aksiyon Planı kapsamında geliştirilen yeni transfer fiyatlandırması raporlama standartlarının, istikrarlı ve süratli bir şekilde uygulamaya geçmesine olanak sağlamaktır.

MCAA’yı imzalayan 31 ülke; Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kosta Rika, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Şili ve Yunanistan'dan oluşmaktadır.

Ülke bazında raporlama ile birlikte, şirketlerin faaliyet gösterdiği yerlerdeki vergi idareleri; 2016 hesapları ile başlayarak, ödenen gelir ve vergilerin küresel dağılımına ilişkin, ekonomik faaliyetlerin diğer göstergeleriyle, çok uluslu işletmeler grubu içerisinde yıllık olarak toplu bilgi alacaktır. Aynı zamanda bu raporlama, belirli bir yetki sınırı içinde çalışan işletmeler ve her işletmenin yürüttüğü iş etkinliği hakkında bilgi sağlayacaktır. Bilgiler, çok uluslu işletmenin ikâmet ettiği ülke tarafından toplanacak ve sonrasında bu gibi anlaşmalar ile (bugün imzalanan MCAA gibi) desteklenen bilgi değişimi yapılacaktır. İlk bilgi değişimleri 2016 yılı bilgilerine istinaden, 2017-2018 yıllarında başlayacaktır. Bilgi değişiminin mümkün olmadığı durumlarda, transfer fiyatlandırması dokümantasyonu üzerine Aksiyon 13 alternatif dosyalama sunmaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.​

Saygılarımızla,​