Cep Telefonlarındaki ÖTV Oranını Düzenleyen Kanun Teklifi Yasalaştı

Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat 2019Özet: 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile cep telefonları ile telsiz telefon cihazlarındaki ÖTV matrahlarının dilimlere ayrılması ve her dilim için oran belirlenebilmesine imkan tanınmıştır.

Açıklamalar

7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesiyle birlikte 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "indirmeye, %25'e kadar artırmaya" ibaresi "indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için %50'ye, diğer mallar için %25'e kadar artırmaya, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya," şeklinde değiştirilmiştir.

Kanunun 10. maddesiyle birlikte 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00 G.T.İ.P numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P NOMal İsmiVergi Oranı %
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
 Özel tüketim vergisi matrahı 1,200 TL'yi aşmayanlar25
 Özel tüketim vergisi matrahı 1,200 TL'yi aşıp, 2.400 TL'yi aşmayanlar25
 Diğerleri25

 
Söz konusu yeni düzenlenmeyle 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonu ve telsiz telefon cihazlarının ÖTV matrahlarına yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar getirilmiştir. Cumhurbaşkanı IV sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonlarının ÖTV oranını %50'ye kadar artırmaya, yukarıdaki tabloda belirtilen ÖTV matrahlarındaki alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar çıkarmaya yetkili kılınmıştır.

Ek- 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,