Cep Telefonlarındaki ÖTV Oranı Değişiyor

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2019Özet: 13/02/2019 tarihinde meclise sunulan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9. Ve 10. Maddeleri uyarınca cep telefonları ile telsiz telefon cihazlarındaki ÖTV matrahlarının dilimlere ayrılması ve her dilim için oran belirlenebilmesine imkan tanınmaktadır.     

Açıklamalar

13/02/2019 tarihinde meclise sunulan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9. maddesiyle birlikte 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "indirmeye, %25'e kadar artırmaya" ibaresi "indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için %50'ye, diğer mallar için %25'e kadar artırmaya, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya," şeklinde değiştirilmektedir.

Kanun teklifinin 10. maddesiyle birlikte 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00 G.T.İ.P numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

G.T.İ.P NOMal İsmiVergi Oranı %
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
 Özel tüketim vergisi matrahı 1,200 TL'yi aşmayanlar25
 Özel tüketim vergisi matrahı 1,200 TL'yi aşıp, 2.400 TL'yi aşmayanlar25
 Diğerleri25

 
Mevcut düzenlemede cep telefonları ve telsiz telefon cihazları 4760 sayılı ÖTV Kanunu'na ekli IV sayılı listede ÖTV matrahında alt ve üst sınır olmaksızın %25 ÖTV oranı ile yer almaktadır. Söz konusu yeni düzenlenmeyle 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonu ve telsiz telefon cihazlarının ÖTV matrahlarına yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar getirilmektedir. Cumhurbaşkanı IV sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonlarının ÖTV oranını %50'ye kadar artırmaya, yukarıdaki tabloda belirtilen ÖTV matrahlarındaki alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar çıkarmaya yetkili kılınmıştır.

Ek- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Saygılarımızla,