Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2020Özet: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Müracaat süresi 31/12/2021 olarak güncellenmiştir.

·         Organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları için asgari yatırım tutarı 2 milyon TL'ye indirilmiş,

·         Kilis ili program kapsamında alınmıştır.

1.       Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

2.       Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir.”

3.       Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

“(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

“(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

 

4.       Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Adıyaman

7. Bitlis

13. Hakkâri

19. Muş

2. Ağrı

8. Diyarbakır

14. Iğdır

20. Siirt

3. Ardahan

9. Elazığ

15. Kars

21. Şanlıurfa

4. Batman

10. Erzincan

16. Kilis

22. Şırnak

5. Bayburt

11. Erzurum

17. Malatya

23. Tunceli

6. Bingöl

12. Gümüşhane

18. Mardin

24. Van

 

5.       Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.