Cazibe Merkezleri Programı Ekonomi Bakanlığı'na Devredildi

Yayınlanma Tarihi: 25 Aralık 2017Özet: 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kalkınma Bankası uhdesinde oluşturulan Cazibe Merkezleri Sistemi; 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Ekonomi Bakanlığı'na devredilmiş ve eski düzenleme de iptal edilmiştir.

Açıklamalar

678 sayılı KHK gelen Program, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçirilmiş ve 23 il Program kapsamına alınmıştı.

Kalkınma Bankası tarafından yürütülmesi öngörülen "Cazibe Merkezleri Programının" uygulanacağı illerde Program kapsamında yatırımcılara verilecek destekler aşağıdaki gibi olacaktı;

 • Danışmanlık hizmeti desteği,

 • Anahtar teslim fabrika binası yapım desteği,

 • Faizsiz yatırım kredisi desteği,

 • Faiz indirimli işletme kredisi desteği,

 • Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan üretim tesisini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara "Üretim Tesislerini Taşıma Desteği"

 • Çağrı ve veri merkezleri sağlanacak destekler;

  • Hazine taşınmazlarının "çağrı merkezi ve veri merkezi" yapımı için tahsisi,

  • Kamuya, mahalli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl vaziyetteki kamu binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak kullanımı için tahsisi,

  • Çağrı merkezi ve veri merkezi binası yapım desteği,

  • Çağrı merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısına verilecek destekleri kapsayan "çağrı ve veri merkezleri yatırım desteği"

  • ​Veri merkezleri için ayrıca enerji desteği,

Program'dan yararlanmak isteyen yatırımcılar başvurularını Şubat 2017 sonuna kadar yapmışlar; ancak o tarihten bugüne kadar Kalkınma Bankası tarafından Program kapsamında bir teşvik belgesi düzenlenememişti.

24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 90. maddesi ile Cazibe Merkezleri Programı Ekonomi Bakanlığı'na devredilmiş ve eski düzenleme de iptal edilmiştir. Buna göre 5084 sayılı Kanun'a eklenen ek madde ile "görece az gelişmiş yörelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı arttırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek Cazibe Merkezleri Programı'nın" bundan böyle Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Program kapsamında olacak olan iller, programa başvuru, başvuru değerlendirme usulü, desteklerin ayrıntısı ve desteklerinden yararlanma usulleri vb. hususlar yayımlanacak bir Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecektir.

Ek- KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname​

Saygılarımızla, 


Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin​@kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ve osoyuer@kpmg.com ​adresinden Onur Soyuer ile irtibat kurmanızı rica ederiz.