Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı için Yapılacak Değerlemelerine ilişkin Kurlar Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 2020Özet: 24 Ocak tarihli ve 31018 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Açıklamalar

Buna göre, Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibarıyla ilgili Tebliğ ekinde yer alan listedeki kurlar uygulanacaktır. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda ise T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Saygılarımızla,