Binek Araçlarında ÖTV ve Sigorta Priminde Üst Sınır Artışı Öngören Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na Sunuldu

Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 2016Özet: 28.10.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile, kamu idarelerinin bütçelerine ilişkin düzenlemelerle birlikte, Kamu İhale Kanunu ile ÖTV ve SGK Kanunu’nda bazı değişikliklere veriliyor.

Açıklamalar:

Söz konusu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla:

-Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasının ( c ) bendi değiştirilerek; (II) sayılı listede yer alan mallar için mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan malların (binek otomobilleri ile esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar) özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturma, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirleyebilme hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi sağlanmaktadır. 

Bu şekilde, sigortalılar için belirlenen brüt asgari ücretin 6,5 katından fazla kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim tahsil edilerek hem bu sigortalıların daha fazla aylık ve gelir alınması hem de SGK'nın prim gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Saygılarımızla, 

Ek1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı​​