BEPS Projesi’nin Son Durumu Üzerine Rapor Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2016Özet: OECD, G20 ülkelerinin Maliye Bakanları'na, Chengdu, Çin’deki 23-24 Temmuz toplantısında bir rapor sunmuştur.

Açıklamalar

OECD raporu, aralarında BEPS projesinin ve vergi şeffaflığı olan bilgilerin güncel halini sağlamaktadır. BEPS durum güncellemesine göre; 95 üye ülke ile yıl sonunda muhtemelen katılacak 19 ülke bulunmaktadır. Ayrıca raporda, BEPS’in uygulamaya konması konusundaki gelişmenin, 50 ülkenin “somut adımlarla” ülke bazında raporlamayı yürürlüğe koymasıyla, gerçekleşmekte olduğu belirtilmektedir.

Çok Uluslu Enstrümanlara İlişkin Müzakereler

Sonraki adım, vergi anlaşmaları ile ilgili BEPS aksiyonlarının çok uluslu enstrümanların BEPS uygulamasına dâhil edilmesi ile 96 ülkenin görüşmelerinin sonuçlanmasını içermektedir.

Bu çok uluslu enstrüman, ülkelerin BEPS kapsamında anlaşma alışverişinin sonlanmasını hedefleyen; “daimi işyeri” tanımını güncellemek için hibrit uyuşmazlıklara değinen; spesifik sözleşme kuralları olan diğer formlarda anlaşma suiistimali ve uyuşmazlık çözümlerini geliştiren minimum standartlara ulaşmalarını sağlayacaktır. Görüşmelerdeki katılımcılara bakılarak, enstrüman finalize olduğunda 96 ülke anlaşmayı imzalarsa, 2.000’den fazla iki taraflı sözleşmenin düzeltilebileceği öngörülmektedir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,​​