BEPS Aksiyon Planı Kapsamında İki Yeni Tartışma Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Temmuz 2016Özet: OECD tarafından; 4 Temmuz 2016 tarihinde BEPS Aksiyon 8, 9, 10 kapsamında Kâr Bölüşümü Yöntemi’nin kullanımına ilişkin tartışma taslağı ve BEPS Aksiyon 7 kapsamında daimî işyerlerine (PE) kâr dağıtımına ilişkin tartışma taslağı yayımlanmıştır.

Açıklamalar

BEPS Projesi kapsamında Aksiyon 8, 9, 10’a ilişkin tartışma taslağı 4 Temmuz 2016’da yayımlanmıştır. 

Yayımlanan tartışma taslağı işleme dayalı kâr bölüşüm yöntemi kullanımı üzerine OECD Rehberi’nin ilgili bölümlerinde değişiklik önermekte; aynı zamanda önceki tartışma taslağından toplanmış yorumlara değinmektedir.

Temmuz 2016 tarihli tartışma taslağı, OECD Rehberi’nin II. Bölümü’nde yapılması önerilen değişiklik ve ilaveleri ele almaktadır.

BEPS Aksiyon 7’ye ilişkin tartışma taslağı da 4 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanmıştır. 

Tartışma taslağı öncelikle BEPS Aksiyon 7 final raporunda var olan daimî işyeri eşiğinin değiştirilmesi üzerine değişiklikler yapılmış olsa da, bu değişiklikler daimî işyerinin tanımını değiştirmemiştir, böylece daimî işyerine yapılan kâr dağıtımı üzerine mevcut Rehber, bu değişikliklerin sonucunda var olan daimî işyeri için de uygulanabilir olmalıdır. Bununla beraber tartışma taslağı, daimî işyerlerine kâr dağıtımı üzerine ek yönlendirmenin transfer fiyatlandırması esaslarınca gerekli olduğunu belirtmektedir.

Tartışma taslağı, Aksiyon 7 kapsamında yayımlanan final rapor öncesinde mevcut olmayan, daimî işyerlerine kâr dağıtımı üzerine ek yönlendirmeden yararlanacak iki model tanımlamaktadır:

  • ​Bağımlı temsilciler, komisyonerler ve benzer düzenlemeler ile oluşturulanlar dâhil

  • Sabit işyeri olarak depolar

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,​