Bazı Malların KDV Oranlarında İndirim Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2020Özet: 02.01.2020 tarihli  ve 30996 sayılı Resmi Gazete'de (1. Mükerrer​) yayımlanan; 1994 sayılı Karar ile Tavuk Yumurtası, Balık ve Mobilya teslimlerinde (satış) KDV oranları indirilmiş bulunmaktadır.

Resmi Gazetede yayımlanma tarihi itibariyle yürürlüğe giren Mezkûr Karar uyarınca;

  • Tavuk Yumurtasının toptan teslimlerinde % 8 olan KDV oranı % 1,

  • Balık teslimlerinde % 8 olan KDV oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan teslimlerde % 1,

  • GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş Mobilya Ürünlerine ilişkin teslimlerde %18 olan KDV oranı % 8 oranında uygulanacaktır.

Mükellefler indirimli orana tabi bahse konu işlemleri nedeniyle yüklenmiş oldukları KDV'yi iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin mevzuat çerçevesinde nakden veya mahsuben iade talep edebileceklerdir.

Açıklamalar

Resmi Gazete'nin 02.01.2020 tarih ve 30996 (Mükerrer) sayılı nüshasında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince tespit edilip yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1994 Sayılı Karar ile Tavuk Yumurtası, Balık ve Mobilya teslimlerinde (satış) KDV oranları indirilmiştir.

1)    Tavuk Yumurtasının Toptan Teslimlerinde % 8 Olan KDV Oranı %1'e İndirildi:

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna "tavuk yumurtası," ibaresi eklenmek suretiyle % 1 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

2)    Balık Teslimlerinde % 8 Olan KDV Oranı % 1'e İndirildi:

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle balık teslimlerinde KDV oranı % 1'e düşürülmüştür.

"6- İlgili mevzuata göre; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi,"

3)    Belirlenmiş Mobilya Ürünlerine İlişkin Teslimlerde %18 Olan KDV Oranı % 8'e İndirildi:

Aynı Kararın eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümüne eklenen aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle tanımlanan mobilyaların KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir

"33-30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

G.T.İ.P. NumarasıEşyanın Tanımı
9401.30Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00Bambudan
9401.53.00.00.00Hintkamışmdan
9401.59.00.00.00Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20Metalden diğer mobilyalar
9403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60Diğer ahşap mobilyalar


9403.70Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00Hintkamışmdan
9403.89.00.00.00Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00Şilte mesnetleri
9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,"

4)    İndirimli Oran Kapsamında Yüklenilen KDV'nin İadesi:

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, belli koşulların varlığı halinde bu mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

Mükellefler indirimli orana tabi bahse konu işlemleri nedeniyle yüklendikleri KDV'yi iade hakkı doğuran işlemler kapsamında nakden veya mahsuben iade talep edebileceklerdir.

Karar 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,