Bazı Mallarda ÖTV Tutarı Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 2017Özet: 28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin Belirlenmesine Dair Karar ile Karar'a ekli mallardan Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2711.19.00.00.11 GTİP no.lu Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nin, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,''nde ÖTV oranları değiştirilmiştir.

Açıklamalar

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'a ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne "31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nm, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi," eklenmiştir.

Ayrıca 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖTV Oranı Değişen Mallar

G.T.İ.P. NumarasıMal İsmi

Mevcut Vergi Tutarı

(TL)

Yeni

Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi
2711.12(Sıvılaştırılmış) Propan1,49401,7780Kilogram
2711.13(Sıvılaştırılmış) Bütan1,49401,7780Kilogram
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Diğerleri1,21001,7780Kilogram
2711.29.00.00.11(Gaz halinde) Propan1,49401,7780Kilogram
2711.29.00.00.12(Gaz halinde) Bütan1,49401,7780Kilogram

 

Söz konusu oranlar 01/08/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Ek- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar​​

Saygılarımızla