Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 202226.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile anılan Kanunda yer alan bazı mallarda 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin karar bültenimizde açıklanmıştır.

Buna göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ve aşağıdaki tablolarda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

4,4096

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

21,6821

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

146,4895

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

221,0891

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

175,5698

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

0

602,4843

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

29,5849

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

0

602,4843

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

602,4843

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

602,4843

2208.50

Cin ve Geneva

0

602,4843

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

602,48C43

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

602,4843

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

602,4843

2208.70

Likörler

0

602,4843

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

602,4843

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

602,4843

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

602,4843

 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

45

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

45

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

45

0,7110

0,9506

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,7916

0,7865

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45

0,7110

0,9506

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,7916

0,7865

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,7916

0,7865

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

63

0,1595

0,9207

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

55

0,1013

0,9207

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

55

0,1013

0,9207

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,7916

0,7865

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,1093

 

Aynı Kanunun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, mezkur Kanunun eki (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan malların (2206 G.T.İ.P. numaralı mallar hariç) asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanmayacaktır.