Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının, ÖTV Oran ve Tutarları ile Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2016Özet: Alkollü içecekler ve tütün mamülleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları ile cep telefonu üzerinden alınan minimum ÖTV tutarı artırılmış, bazı hayvan yemleri ve gübre teslimlerinde KDV Oranı %1’e indirilmiştir. 

Açıklamalar:

1 Ocak 2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  • Alkollü içecekler üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları %15 oranında artırılmıştır.

  • Tütün ve tütün mamülleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları %25, asgari maktu vergi tutarları %5 oranında artırılmıştır.

  • Cep telefonları üzerinden alınan asgari ÖTV tutarı 160 TL’ye çıkarılmıştır. (Asgari ÖTV’nin Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılıp artırılamayacağı hususundaki teredü​tler için konuya ilişkin ​​''Cep Telefonunda Asgari ÖTV Nasıl 160 TL Oldu?'' başlıklı blog yazımızı inceleyebilirsiniz.)

  • Bazı hayvan yemleri ve gübre teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

  • Tütün fonu tutarı ton başına 900 USD’den 600 USD’ye düşürülmüştür.

Söz konusu Karar ile yapılan değişikliklerin detayına aşağıda yer verilmiştir.

a) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesi ile KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listeye bazı hayvan yemleri eklenmiş olup, daha önce KDV oranı %8 olan bu malların tesliminde uygulanacak KDV oranı %1’e indirilmiştir. Aynı BKK ile gübre teslimleri ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddelerin tesliminde uygulanan KDV oranı da %1’e indirilmiştir.
 
KDV oranı %1 olarak belirlenen bazı hayvan yemleri ile gübre teslimlerine ilişkin KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listeye aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

"19- Küspe (21/12/2015 tarih ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi."

b) Bakanlar Kurulu Kararı'​nın 4’üncü maddesi ile  ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklere ilişkin asgari maktu vergi tutarı yaklaşık %15 oranında artırılmıştır. 

ÖTV Kanunu’n ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ve türün ürünlerine ilişkin asgari maktu vergi yaklaşık %5, maktu vergi ise yaklaşık %25 oranın artırılmıştır. Nispi vergi oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Tütün ve tütün mamullerindeki mevcut vergileme modeli nedeniyle fiyatı 6,8 TL ve üzeri olan sigaralarda maktu vergideki artış ilave bir artışa sebebiyet vermemektedir. 

ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin ​(A) ve (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin güncel ÖTV oran ve tutarlarına bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

c) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6’ncı maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan  8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarına (cep telefonları) ilişkin hesaplanan asgari ÖTV tutarı 120 TL'den 160 TL'ye yükseltilmiştir. 

ÖTV Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesinde 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. nolu ürünlere ilişkin ÖTV tutarı 40 TL olarak belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu’na bu tutarı 3 katına kadar artırma yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV tutarının 120 TL’nin üzerinde belirlenmiş olmasının verg​i ihtilaflarını da beraberinde getireceği düşünülmektedir. 

d) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7’nci maddesiyle yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CIF bedel üzerinden ton başına alınan fon miktarı 900 USD’den 600 USD’ye düşürülmüştür.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

Konuya ilişkin diğer KPMG yayınlarımız:

Ek- Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar