Bazı binek otomobilleri için ÖTV matrahları değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 13 Ağustos 2021Özet: 13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Karar ile, binek otomobillere ilişkin özel tüketim vergisi matrahlarında değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar: 13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 87.03. GTİP numaralı binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV oranlarına esas matrahlarda değişikliğe gidilmiştir. 13.08.2021 tarihinden itibaren bazı binek otomobiller için uygulanacak ÖTV oranları ile, düzenleme öncesinde uygulanan oranlar aşağıdaki şekildedir.

Eski Düzenleme

Oran (%)

Yeni Düzenleme

Oran (%)

--Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

---Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL TL’yi aşmayanlar

 

 

 

45

--Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

---Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

 

45

---Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar

50

---Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

50

---Diğerleri

80

---Diğerleri

80

---Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

----Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

----Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

45

---Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

----Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

----Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

45

---Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

---Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar

50

----Diğerleri

80

----Diğerleri

80

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek – 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)

Saygılarımızla,