Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Yüzde 8’e İndirildi

Yayınlanma Tarihi: 26 Kasım 202126 Kasım 2021 Tarihli ve 31671 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Avukatlık Hizmetlerinin KDV oranında indirim yapıldı.

Mezkûr Karar uyarınca; indirimli orana tabi Avukatlık Hizmetlerinin kapsamı biraz daha genişletilmiştir.

Buna göre; halen % 18’lik genel oranda vergilendirilen; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri 1 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

(II) Sayılı Liste

(II) Sayılı Liste

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,