Bazı Avukatlık Hizmetleri ile Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ekim 2019​Özet: 2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1594 sayılı Karar uyarınca; Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri % 8 (sekiz) oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Açıklamalar:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1594 sayılı Karar 2 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Zikrolunan Karar çerçevesinde; Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri II Sayılı Listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler kapsamında % 8 (sekiz) oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, belli koşulların varlığı halinde bu mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir. ​

Ek- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)