Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Başvuru, Bildirim, Beyan ve Taksit Ödemeleri Süreleri “1 Ay” Uzatılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 202127.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’ de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden faydalanmak için öngörülen ve 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim, ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Karar hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (27.08.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.