Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun için Başvuru Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 20162016/75 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun için Başvuru Süresi Uzatıldı
26.10.2016

Özet: "Vergi Affı" ve "Varlık Barışı" olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a ilişkin başvuru süreleri 26.10.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25.11.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Açıklamalar

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile mükelleflere;

  • Kesinleşmiş alacaklarını,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarını,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerini

yapılandırılmalarına imkan sağlanmıştı. Bununla birlikte Kanun'da ayrıca;​

  • Matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına

ilişkin düzenlemeler de yer almaktaydı.

26.10.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu imkânlardan faydalanmak için başvuru süreleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

bultentablo-1.JPG

*19.08.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Saygılarımızla,​​​

Ek 1- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar