Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslimlerini İstisna Kapsamına Alan 7166 Sayılı Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat 2019Özet: 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi istisna kapsamına alınmıştır.

Açıklamalar

22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 7 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilmek suretiyle; Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi istisna kapsamına alınmıştır.

Sözü edilen istisna tam istisna kapsamında olduğundan mükelleflerin bu teslimler nedeniyle yüklendikleri KDV'yi nakden veya mahsuben iade alma hakkı bulunmaktadır.

Mezkûr Kanun değişikliği 22 Şubat (bugün) itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ek- 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

Saygılarımızla,