Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Türk Lirası Cinsinden Ticari Kredi Kullanımına İlişkin Kararında Değişikliğe Gitti

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2022Özet: Türk Lirası Cinsinden Ticari Kredi Kullanımına İlişkin 24/6/2022 tarih ve 10250 sayılı Kararda Değişiklik Yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı Kararı yayımlandı.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·       5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında alınan 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına,

·       İşbu Karar çerçevesinde, 01.11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30.06.2022” tarihinin “01.11.2022” olarak değiştirilmesine ve 01.11.2022 itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınmasına,

·       01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunmasına 

karar verilmiştir.