Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 202223.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar bültenimizde özetlenmiştir.

Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir;

MADDE  33  Nispetler

 (7) 14/01/1970 tarihli ve 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk Lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.