BA ve BS formlarına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2021Özet: 25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)” ile, BA/BS formlarında yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Açıklamalar:

 

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yayımlanan 523 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, BA ve BS formlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 

-        Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

 

-        Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

 

-        Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ hükümleri 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Ek: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)