Asgari Ücretin AGİ ile Telafisine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Aralık 2017Özet: 2017 yılı içerisinde AGİ dahil net ödenecek tutarı 1404,06 TL'nin altında kalan ücretlerin farklarının AGİ ile telafi edilmesine yönelik 7061 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği 6 Aralık 2017 tarihli ve 30262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yazılı Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun'la 193 sayılı Kanun'a eklenen geçici 87'nci maddenin uygulamasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

İlgili AGİ farkları bu Tebliğ'in yayın tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannamede vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunacaktır.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)​

Saygılarımızla,