Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri İçin Yatırım Zorunluluğu Hadleri ve Oranı Değişti

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 2023Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri İçin Yatırım Zorunluluğu Hadleri ve Oranı Değişti

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde 1.000.000,00 TL ve üzeri indirim/istisnadan faydalanan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri için %2 yatırım yapma zorunluluğu bulunmaktaydı ve yatırım yapılması gereken tutar yıllık 20.000.000,00 TL ile sınırlandırılmıştı.

 

16 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım zorunluluğu hadleri ve oranı artırıldı. İlgili Karar kapsamında;

 Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan indirim tutarı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 2.000.000,00 TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 1.1.2024 tarihinden itibaren yararlandığı indirim/istisna tutarlarının %3’ünü pasifte geçici bir hesaba aktarması gerekmektedir.

Yatırım tutarının, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar;

 

-        Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya

-        Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da

-        Kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

İlaveten 4691 ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında bulunan vergi mükelleflerinin aktarmakla sorumlu oldukları tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100.000.000,00 TL ile sınırlıdır.