Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.07.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2021Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarih olan 30 Haziran 2021 tarihinin, 31 Temmuz 2021 tarihine uzatıldığı açıklanmıştır.

Duyuruda, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının veya  bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar %60'ını aşmamak kaydıyla uzaktan çalışma sürelerinin Kanun’la sağlanan destek ve teşviklere konu edilebileceği belirtilmiştir. 

Duyuruda Bakanlık tarafından altı çizilen bir diğer önemli husus ise, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer (TZE) personel asgari istihdam şartının Ar-Ge ve Tasarım merkezlerince salgın süreci boyunca sağlanması gerektiğidir. Bu kapsamda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunan işletmelerin, TZE personel şartını ( 3 aylık ortalamada TZE şartının sağlanması yeterlidir) kontrol ederek destek ve teşviklerden faydalanması önem arz etmektedir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edileceği ayrıca belirtilmiştir.