Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Yapılan Çalışmalarda Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin BKK Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Ağustos 2016Özet: 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.08.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklamalar:

Söz konusu BKK ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinde ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-ge ve Tasarım personelinin bu merkezlerde ve bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetlerin bu merkez ve bölgeler dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Ar-ge veya Tasarım Merkezi ya da bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez ya da bölge dışındaki ar-ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin ücretlerinin %100’ünün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında gerçekleştirilebilecek söz konusu faaliyetler aşağıdaki gibidir:

a) Labaratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları
b) Diğer ar-ge ve tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar
c) Saha araştırması
d) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler
e) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'na bültenimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Ek- 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı​