Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarının İndirim Konusu Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 10 Ağustos 201610.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve söz konusu Karar'da belirtilen göstergelerden herhangi birisinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde o yıl yapılan Ar-ge, Yenilik veya Tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin 31.12.2023 tarihine kadar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca indirim konusu yapılacağı açıklanmıştır.

Karar’da belirtilen göstergeler aşağıdaki gibidir:

a) Ar-ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içerisindeki payı

b) Tescil edilen ulusal ve uluslararası patent sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

d) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam ar-ge personeli sayısına oranı

e) Toplam araştırmacı sayısının toplam ar-ge personeli sayısına oranı

f) Ar-ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'na bültenimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Ek- Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar