Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Ağustos 2017Özet: 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar​'ın 1. maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine ilişkin Kararname 17.08.2016 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

03.07.2017 tarihli ve 2017/10609 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi'ndeki Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısı 30 tam zaman eşdeğer (TZE) olarak belirlenen NACE kodlarında değişiklik yapılmıştır,

Kararname'de yapılan değişikliklere bu bültenimizde yer verilmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler

01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki kararın 1. Maddesinin (a) bendi 03.07.2017 tarihli ve 2017/10609 sayılı Kararname ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a) C – İmalat başlığı altında yer alan:

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı

29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı

29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)

29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

29.10.07 Özel amaçlı kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30  - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

30.99  - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı "

01.08.2016 tarihli önceki Bakanlar Kurulu Kararnamesinde belirtilen  "29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (yarı römork) imalatı" altındaki tüm sınıflar için en az 30 TZE Ar-Ge personeli istihdamı şartı, söz konusu sınıf altındaki yukarıda belirtilen NACE kodlarına indirgenmiş olup, 29 kodlu NACE sınıfı altındaki diğer NACE kodları için en az 15 TZE Ar-Ge personeli istihdam edilmesi mümkün kılınmıştır.

Kararname'de yapılan bir diğer değişiklikle  "30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı" bölümü altındaki "30.91  - Motosiklet imalatı" başlıklı NACE sınıfı kararnamede yapılan değişiklikle çıkarılmıştır. Bu kapsamda 30.91 kodlu sınıfta faaliyet gösteren kuruluşlar için Ar-Ge merkezinde istihdam edilmesi gereken Ar-Ge personeli sayısı en az 15 TZE personel olarak dikkate alınabilecektir.  

Bakanlar Kurulu Kararı'nda yapılan değişiklikler 11.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek- Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

Saygılarımızla,